• Om Liljas Plast Group

Uppförandekod

För att tydliggöra Liljas Plast Groups principer för uppförande har vi tagit fram en uppförandekod. Den inkluderar uppförande gentemot medarbetare, affärspartners, leverantörer och andra intressenter. Uppförandekoden ska även skapa ett mervärde och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Uppförandekod (pdf)