Miljö

Miljöfrågan är högst aktuell och är en av Liljas Plast Groups viktigaste frågor. Samtidigt som vår produktion följer de krav och riktlinjer som finns vad gäller plast, gummi och silikon är gruppen fast inställd på att påverka och aktivt verka för en bättre miljö och ett mer hållbart samhälle.

Plastprodukter är en viktig del av vår vardag. Vi utbildar oss av våra materialleverantörer vad gäller utvecklingen av råvaror för att kunna vägleda våra kunder och erbjuda en så miljövänlig och återvinningsbar plast som möjligt. Vårt mål är att få plast ännu mer integrerad i den cirkulära ekonomin och öka användningen av återvunna plaster i nya produkter. Idag är vi certifierade enligt ISO9001 och ISO14001. Liljas Plastic i Kina är också IATF16949-certifierade.

Liljas Plast Groups produktion är uppbyggd så att vi inte får något avfall från de råvaror som vi använder, och genom investeringar i våra produktionsanläggningar kan vi bidra till en bättre miljö. I Liljas Plasts nya produktionsanläggning används värmeenergin som maskinerna alstrar till att värma upp anläggningens lokaler. Vi har även satsat på arbetsmiljön och installerat ljudplattor i taket i hela vår produktion, vilket skapar en mer behaglig miljö.

Hållbarhetsrapport