Industri 4.0 – en tillväxtmotor för Sverige

Som stark aktör inom formsprutning är Liljas Plast Group en del av den industriella utvecklingen som genom åren har gått igenom olika faser. Den fjärde industriella revolutionen Industri 4.0, som fortfarande är i sin linda, har tagit vår produktivitet, försäljning, miljöarbete, samarbeten och ledarskap till en helt ny nivå. Vi på Liljas Plast Group blickar ständigt framåt arbetar aktivt med att fortsatta driva utvecklingen.

Industrins fyra revolutioner

Industri 4.0
Under de senaste årtiondena har en fjärde industriell revolution utvecklats, Industri 4.0, som tar den digitala teknik som utvecklats under de senaste årtiondena till en helt ny nivå. Industri 4.0 kopplar samman det fysiska med det digitala och möjliggör ett bättre samarbete och åtkomst mellan avdelningar, partner, säljare, produkter och personer. Det ger företagsledare bättre kontroll och förståelse för alla delar av verksamheten, och gör det möjligt för dem att utnyttja realtidsdata för att öka produktiviteten, förbättra processer och driva tillväxt.

Utvecklingen av industrin anses vara av stor betydelse för välfärden. Industrisektorn i sig utgör en femtedel av Sveriges totala ekonomi, och är en betydande tillväxtmotor. Den står för 72 procent av näringslivets satsningar på forskning och utveckling, och skapar 77 procent av landets exportintäkter.

Liljas Plast Group förstår innebörden och betydelsen av den utveckling som nu sker i den fjärde industriella revolutionen, och genom att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen medför kan vi få en kontinuerlig produktivitetsökning.

Industri 3.0
Under sent 1950-tal började en tredje industriell revolution att växa fram, när tillverkare började införliva mer elektronisk teknik och slutligen datorteknik i sina fabriker. Under den här perioden började tillverkare uppleva en förändring som innebar att mindre vikt lades på analog och mekanisk teknik och mer och mer på digital teknik och automatiseringsprogramvara.

Industri 2.0
Under det tidiga 1900-talet genomgick världen en andra industriell revolution när stål och elektricitet började användas i fabrikerna. Elektriciteten gjorde att tillverkarna kunde öka effektiviteten och gjorde fabriksmaskinerna mer mobila. Under den här fasen introducerades massproduktionskoncept som löpande band för att öka produktiviteten.

Industri 1.0
Den första industriella revolutionen utspelade sig under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Under den här tidsepoken gick tillverkningen från manuellt arbete som utfördes av människor med hjälp av arbetsdjur, till ett mer optimerat arbete som utfördes av människor med hjälp av vatten- och ångdrivna motorer samt andra slags verktygsmaskiner.