Vår företagskultur

Vi värnar om vår företagskultur och dess grundläggande värderingar kan sammanfattas i sju värdeord:

Ansvar   Kvalitet   Pålitlighet   Innovation   Kompetens   Flexibilitet   Sekretess

Ansvar innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för företagets och medarbetarnas utveckling och resultat. Ansvar för gemensam trivsel och arbeta i laganda.

Kvalitet innebär att varje medarbetare är ansvarig för högsta möjliga kvalitet och fortlöpande förbättringar i vårt arbete. Grundläggande i vår kvalitetsmedvetenhet ska vara strävan att göra rätt från början.

Pålitlighet är att vi i alla situationer skall ha en grundläggande positiv inställning till varandra och till våra kunder. Vi är alla ambassadörer för vår verksamhet och via vårt agerande byggs vårt rykte.

Innovation innebär att vi lovar oss själva och våra kunder att alltid vända och vrida på de behov som finns för att hitta smartare, effektivare och genomförbara lösningar. Vi uppmuntrar kreativitet och det är tillåtet att misslyckas med målet att lyckas.

Kompetens betyder inte bara skicklighet utan står också för att alla kan göra fel. Det är viktigt att vi lär oss av våra misstag vilket låter oss utvecklas både som människor och medarbetare. Att vi är tillåtande innebär dock inte att vi inte ser allvarligt på brott mot de lagar, förordningar, föreskrifter och avtal som vi alla har att följa.

Flexibilitet innebär att vi arbetar efter de behov som finns och snabbt kan ställa om ifall det skulle krävas. Detta är en enorm styrka och marknadsfördel.

Sekretess är att vi inte delar med oss av kunders produktinformation i någon form.