Visselblåsarformulär

Liljas Plast Group lägger stort värde vid att alla anställda ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Det är viktigt att vi arbetar utifrån vårt affärskoncept och vår vision med fokus på etik och moral med grund i gällande lagstiftning.

Om du upplever att Liljas Plast Group inte följer gällande lagar eller värderingar så finns det möjlighet att lämna information om missförhållanden i formuläret nedan. Beskriv gärna ärendet så tydligt som möjligt så att vi kan skapa en förståelse och eventuellt påbörja en utredning.

Ärendet hanteras av HR med största hänsynsfullhet av diskretionsskäl men vill du följa ärendet behöver en e-postadress anges.

*” anger obligatoriska fält