Liljas Plast Group satsar på hållbarhet

Idag är det viktigt att företag tar ansvar längst med hela värdekedjan med allt från leverantörer, medarbetare och kunder gällande samhälls- och miljöpåverkan. Genom en effektiv strategi kan företag ha stort inflytande och göra skillnad på riktigt. Liljas Plast Group satsar nu ännu mer på hållbarhet genom att anställa en hållbarhetsansvarig.

Nyexaminerad kompetens

Madeleine har under sin studietid sommarjobbat på Liljas Plast som maskinoperatör under 3 år. Våren 2021 tog hon examen som högskoleingenjör i industriell ekonomi från Linnéuniversiteten i Växjö och valde då att flytta hem och fortsätta sin resa på Liljas Plast i Hillerstorp. Madeleine är uppväxt i Forsheda utanför Värnamo och har alltid haft intentionen att flytta hemåt efter examen då området är industritätt med goda arbetsmöjligheter.

– Jag uppskattar att Liljas Plast Group har satsat på mig som är nyexaminerad och gett mig de utvecklingsmöjligheter som jag behöver.

Madeleine är Liljas Plast Groups nya hållbarhetsansvarig och har sedan april i år jobbat med att projektleda och samordna arbetet med Liljas Plast Groups eget hållbarhetsarbete på dotterbolagen Liljas Plast, Bobe och Polymega.

– Jag är hållbarhetsansvarig och håller i det övergripande arbetet då hållbarhet berör alla på företaget, säger Madeleine

Tre av fyra mål är satta

Majoriteten av målen är satta men handlingsplanerna är fortfarande under arbete. Hon berättar att de tidigare har jobbat med hållbarhet men inte lika konkret som nu. Planen är att det nya hållbarhetsarbetet ska presenteras i en rapport under mars 2023. Rapporten ska vara tillgänglig för leverantörer, kunder, medarbetare och övriga intressenter.

Det första målet avser miljöpåverkan och fokuserar på att minska Liljas Plast Groups brännbara avfall. Som en del i arbetet har de bland annat planerat uppförandet av ett nytt miljörum som ska underlätta återvinningen. Planen är också att lägga mer fokus på återvinning i produktionen men även i företagens gemensamma kök. Mätpunkterna i målen är ännu inte satta, men förväntas bli färdigställda under hösten.

Fokus på medarbetare och leverantörer

Det sociala målet berör medarbetarnas friskvårdsbidrag. Planen är att öka utnyttjandegraden för att få en friskare och piggare personal.

– Vi blev förvånade över hur få det var som faktiskt använde sitt friskvårdsbidrag, vilket såklart inte är bra. Att medarbetarna tar hand om sig ger ju långsiktigt positiva effekter, säger Madeleine.

Sedan har ett mål gällande leverantörer framtagits. Här vill man att de största och mest betydande leverantörerna ska skriva på en Code of Conduct för att bland annat säkerställa schyssta arbetsvillkor. Liljas Plast Group ställer höga krav på sina leverantörer, både när det gäller plastgranulat och ingående komponenter.